Naše služby

Řidičské oprávnění A1

( motocykl do objemu válců 125 cm3 a do výkonu 11 kW )

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik

Řidičské oprávnění A2

( do výkonu 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem s postranním vozíkem nebo bez něj )

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik

Řidičské oprávnění A

( bez omezení opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj, opravňuje k řízení tříkolových motorových vozidel s výkonem převyšujícím 15 kW )

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik


Řidičské oprávnění B

( motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg )

( vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou (skůtr)

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik

Řidičské oprávnění B+E

( jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg )

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik


Řidičské oprávnění C

( motorová vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg )

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

věk 21 let

a. v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b. pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik

Řidičské oprávnění C+E

jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem). Platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E , pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E).

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

a. v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b. pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik


Řidičské oprávnění D

( motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg )

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

a. v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b. pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.

Rozsah výcviku:

Teorie

í

Praktický výcvik

Řidičské oprávnění D+E

( jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. D a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg )

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

a. v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b. pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu DE uděleno ve věku 23 let.

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik

Skupinu D+E lze též získat rozšířením z C na D+CE nebo z C na C+E pro držitele skupiny D.


Řidičské oprávnění T

( traktory a samojízdné pracovní stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo )

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

Rozsah výcviku:

Teorie

Praktický výcvik


Kurz učitele autoškoly

Láká vás práce s lidmi? Baví vás automobilová technika a stroje? Chcete si pracovní dobu určovat sami? Tak právě pro vás je práce učitele v autoškole jako stvořená. Proto, abyste toto povolání mohli vykonávat, musíte projí přípravným kurzem.

Proč absolvovat kurz právě u nás

Podmínky pro přijetí do kurzu

Druhy kurzů

Délka kurzu

Délka kurzu záleží na časových možnostech uchazeče, průměrně trvá 4 až 6 měsíců. Výuka probíhá ve večerních hodinách v pracovní dny, výjimečně o víkendu, zpravidla 2x týdně na učebně v Roztokách u Prahy.

Aktuální kurz

Informace o zahájení kurzu jsou zobrazeny v aktualitách na webu nebo na facebooku autoškoly

Úhrada kurzovného

Informace o cenách jsou uvedeny v Ceníku.
Kurzovné je možné uhradit ve splátkách, kurz můžete také získat zdarma, v rámci rekvalifikace schválené Úřadem práce České republiky


Vysokozdvižné vozíky

Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky. Po absolvování závěrečného testu je vydán průkaz obsluhy. Školení provádíme u nás nebo přímo u zákazníka.

Stupně školení řidičů vysokozdvižných vozíků:


Referentská školení

řidiči referenti - zaměstnanci, kteří řídí motorové vozidlo a to firemní nebo soukromé pro firemní účely.

Příslušný právní předpis stanoví:

zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 103 odst. 2 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Profesní školení

se týká, těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Školení se dělí na:

Vstupní školení

Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Pravidelné školení

Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.


Kondiční jízdy

Kondiční jízdou se rozumí praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz. Podle konkrétního požadavku zákazníka můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří:

Nabízíme Vám: